Beton asfaltowy w budowie dróg

Beton asfaltowy

Zdjęcie dzięki uprzejmości CBR1000

Betonu asfaltowego używamy przy wykonywaniu nawierzchni o różnym przeznaczeniu.

Jest to podstawowa warstwa jezdni, tworząca podkład do asfaltu właściwego.

Beton asfaltowy cieszy się dużą popularnością w budowie płyt lotniczych, zwiększając ich nośność.

Jest kładziony jako jedna z warstw, podnosząc ich parametry.

Skład betonu asfaltowego

Inżynierowie wciąż szukają ulepszonych metod i składników do produkcji asfaltu, aby drogi były coraz bardziej wytrzymałe i służyły latami, bez korozji i zapadania się (kolein).

Beton asfaltowy jest najbardziej popularnym tworzywem mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwy każdej drogi składają się z różnego rodzaju takich mieszanek.

W ich skład wchodzą:

  • lepiszcze asfaltowe,
  • kruszywo grube oraz drobne,
  • piasek,
  • mączka kamienna.

Taka różnicowana mieszanina tworzy utwardzaną masę.

Aby przygotować beton asfaltowy do użycia na płytę lotniskową, trzeba wybrać kruszywa właściwego rodzaju, aby zachować ustalone odgórnie wymagania jakości. Istotna jest gęstość ziaren oraz specyfika skał. Warstwa ścieralna powierzchni lotniskowej nie powinna w swoim składzie zawierać kruszyw uszkodzonych widocznie przez promienie słoneczne.

Stan asfaltu kładzionego na drogę w dużej mierze zależy od ropy naftowej oraz rodzaju technologii zastosowanej w produkowaniu.

Lepiszcze asfaltowe jest bardzo istotnym składnikiem organicznym, gdyż łączy w jednolitą całość wszystkie sypkie elementy mieszanki. Swoje właściwości wyzwala podczas prasowania pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu skleja pozostałe komponenty. Spoiwo to działa dzięki zjawisku adhezji, czyli skłonności do łączenia się ciał przy pewnych warunkach fizycznych.

Podłoże pod drogę lub płytę lotniskową

Podłoże, na które ma być wylany beton asfaltowy, powinno być równe, czyste oraz idealnie wyprofilowane.

Przed wylaniem należy skropić powierzchnię emulsją asfaltową lub płynnym asfaltem w dopuszczalnej ilości.

Podobna procedura jest powtarzana na każdej kolejnej warstwie.

Nawierzchnię skrapiamy, by umacniać połączenie poszczególnych warstw.

Beton asfaltowy nie może być układany, kiedy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne, takie jak niska temperatura, opady lub silny wiatr.

Jeżeli chcesz wykonać nawierzchnię lub inne elementy z betonu, skontaktuj się z nami.