Skład betonu i dostępne domieszki

Skład betonu

Zdjęcie dzięki uprzejmości Architectural Concrete Interiors

Skład betonu oparty jest o cztery główne składniki:

  • kruszywo,
  • piasek,
  • cement,
  • wodę.

Potrzebujemy znać jeszcze jeden element, by wyrobić beton – proporcje.

Tu sprawa się lekko komplikuje, bowiem zależą one od kilku czynników i mogą zmieniać się na skutek stosowania dodatków do betonu.

Szerzej temat omówimy w niniejszym artykule.

Podstawowy skład betonu

Wymienione powyżej składniki betonu uporządkowane są malejąco według zapotrzebowania do wyrobienia mieszanki.

Najwięcej potrzebować będziemy więc kruszywa, za które najczęściej używa się żwiru lub pospółki, która ma ziarna o różnej grubości. Możemy trafić jednak na ziarna przeważająco grube lub niewielkie, co osłabi jakość końcowego wyrobu.

Drugim w kolejności składnikiem jest piasek. Jedyne zastrzeżenie do niego mówi, że powinien być oczyszczony z zanieczyszczeń.

Użyjemy także znacznej ilości cementu portlandzkiego CEM I (ewentualnie CEM II) o klasie wytrzymałości 32.5 (rzadziej – 42.5).

Wreszcie, mieszanka nabierze płynności dzięki wodzie zarobowej, którą można pobrać z niemal każdego źródła. Mniejsza ilość wody oznacza większą wytrzymałość betonu – stąd skład betonu do wyrobienia często wyraża się wraz ze współczynnikiem W/C, czyli proporcji wody do cementu.

W osobnym artykule znajdą Państwo szczegóły na temat proporcji betonu. Dokładne przepisy znajdują się również na opakowaniach cementu.

Domieszki do mieszanki betonowej

Produkcja betonu jest częściej bardziej skomplikowana, niż w przedstawionym opisie. Dzieje się to, ponieważ stosujemy domieszki do betonu, które zmieniają jego właściwości.

Dokładniejsze informacje znajdą Państwo pod wspomnianym odnośnikiem, jednak przytoczymy pokrótce rodzaje najpopularniejszych domieszek i ich wpływ na końcowy wyrób:

  • domieszki napowietrzające – poprawiają plastyczność,
  • domieszki opóźniające wiązanie – dają więcej czasu na transportowanie i wylewanie mieszanki,
  • domieszki przyspieszające wiązanie – pozwalają oszczędzić czas przy budowie,
  • plastyfikatory – ulepszają urabialność,
  • superplastyfikatory – upłynniają mieszankę lub blokują tworzenie zbitek surowców.

Pozostałe aspekty składu betonu

Jeszcze odrobinę inny jest proces i skład betonu używanego do wyrabiania betonu dekoracyjnego i płyt betonowych.

W zależności od potrzeb klienta, producent betonu może wytworzyć beton o różnej klasie wytrzymałości. Jeśli beton ma być bardziej wytrzymały, inne będą jego proporcje, niż betonu chudego.

Skład betonu może ulec również zmianie w oparciu o ustalone przez architekta klasy ekspozycji betonu, które wskazują, na jakie czynniki będzie narażony końcowy produkt. Wtedy najczęściej dobiera się odpowiednią domieszkę, która często zmienia współczynnik W/C.